Rekrytering

Vi använder oss av ReCrew:s arbetsuthyrning för att förse oss med kompetenta och duktiga medarbetare. Du kan kontakta dem via:

Rebecca@recrew.fi om du vill veta mera, och ifall du är intresserad av att jobba inom uthyrningsbranschen.